O nás

 "Ovečka Vsetín" sdružuje 

 rodiny a přátele dětí s Downovým syndromem

 

 Naším cílem je pomáhat rodinám vychovávajícím děti s Downovým syndromem. Dalším naším cílem je osvěta a seznamování většinové společnosti s problematikou Downova syndromu. Snažíme se o spolupráci se specializovanými pracovišti, jejichž činnost se dotýká diagnózy DS. Podporujeme integraci lidí s DS mezi lidi bez postižení.

 • Pravidelně organizujeme setkávání rodin, které vychovávají děti s DS
 • Zveme různé odborníky z oblasti péče , vzdělávání a rozvoje dětí s DS
 • Pro rodiče zajišťujeme výuku dětí : rozvoj rozumových schopností, Feuersteinova metoda a další
 • Pro rodiny organizujeme pobyty 
 • V rámci osvěty pořádáme výstavy a přednášky v oblasti integrace postižených dětí  

 

Naše občanské sdružení bylo založeno v květnu 2011, ale první setkání rodin dětí s DS se uskutečnilo již v říjnu 2009 . Díky všestranné podpoře o.p.s. Ovečka v Českých Budějovicích ( www.ovecka.eu), jsme vyvíjeli svou činnost pravidelně pod názvem Ovečka o.p.s. poradna Vsetín do konce roku 2010. Podpora a spolupráce s o.p.s. Ovečka trvá i nadále, za což jsme velice vděční. 

Ovečka Vsetín vznikla z těchto potřeb:

 • Z potřeby setkávat se s někým, kdo prožívá podobné strasti a radosti jako my
 • Z potřeby předávání si zkušeností
 • Z potřeby zažívat pochopení a porozumění
 • Z potřeby předávat odvahu, povzbuzení, naději
 • Z potřeby sdílet se s radostí, kterou nechápe nikdo, kdo ji neprožil – že dítě, které už při narození ( či ještě před narozením) většina odepsala, může        nesmírně obohatit náš život svou bezprostřední a čistou láskou
 • Z velké potřeby spojit se s těmi, kteří chtějí pro své děti s Downovým syndromem stejné podmínky pro život, jaké mají děti bez handicapu